Пощенски адрес: София 1000, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3

Email: bgartsandculture@gmail.com

Телефон: +359 877 812 974

Дарителска сметка: BG39RZBB91551014319058

Екип на фондацията

Десислава Димова – директор

Пейо Колев

Цвета Димова


Дейността на фондацията се осъществява с финансовата помощ на Столична община


Дизайн, лого, уебдизайн и поддръжка: Пейо Колев

с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”: