Разговор между Весела Ножарова, Диана Попова и Кирил Василев

https://culturecenter-su.org/a-few-ways-to-win-the-world/?fbclid=IwAR2hupuih9AX8O8K0AehQQEvfDgB_nEEIcdRjIcf47W1PSnu_m8tU6LYQZ4