DESPOINA е кураторски проект на Десислава Димова, който инициира колаборации с художници и писатели около темите на екологията на живота, ритуалът като форма на общуване със света и виртуалния свят като част от заобикалящата ни природа.

DESPOINA дава пространство на онова, което (все още) не може да се нарече изкуство – разговори, вдъхновения, интуиции и бележки, като проявления на един разширен творчески процес, който търси сърцевината на живота.

http://despoina.eu/

https://www.facebook.com/despoinaart

https://www.instagram.com/despoinaart/

“Деспойна” се финансира по “Програма за въстановяване и развитие на частни културни органзицации” като част от проекта “Социалният живот на изкуство” на Фондация “Изкуство – Дела и Документи”


DESPOINA is a curatorial project by Desislava Dimova that initiates collaborations with artists and writers around the themes of the ecology of life, ritual as a form of communication with the world and the virtual world as part of ourenvironment.

DESPOINA gives space to what cannot (yet) be called art – conversations, inspirations, intuitions and notes, as manifestations of an extended creative process that seeks to reach the core of living.

http://despoina.eu/

https://www.facebook.com/despoinaart

https://www.instagram.com/despoinaart/