Нирвана, 1999-2008
видеодокументация на пърформанси, втвърден обект, рокля, кал, лепило Ц200, 2018

Nirvana, 1999-2008
performance video documentation, solidified object, dress, mud, C200 glue, 2018