Дом, 2018
oбект, ушит от роклите на майката на авторката, силиконов пълнеж

Home, 2018
object, made from the dresses of the artist’s mother, 86 х 140 х 30 cm

Учебник по анатомия, 2012
маслени бои върху платно

Аn Anatomy textbook, 2012
oil on canvas, 100 х 70 см