Холандски пейзаж, 1988
инсталация от 4 черно-бели снимки в рамка, вертикално поставен червен скоч

Dutch Landscape, 1988
installation of 4 Framed Black & White Photos, vertically placed red scotch tape,
variable dimensions 40 x 40 cm each