Фрагменти (кутия #4), 2002-2007
ръчно направена кутия, откраднати фрагменти

Fragments (box #4), 2002-2007
hand made box, stolen fragment