12 април / april 2023

Снимки: Пейо Колев, Зоя Петрова