Колко гвоздеи в устата? 1992-1995
aвтопортрет с 2 кг, 12.5 см дълги гвоздеи (В чест на Гюнтер Юкер),
блок от 4 паспортни фотографии

Howmanynailsinthemouth? 1992-1995
Self-portrait with 2kg of 12.5 cm long nails (Homage to Günther Uecker),
passport photographs in a block of 4; 13 x 9 cm each