Снимки: Пейо Колев, Мартина Стефанова, Зоя Петрова