Витрини / Showcase


  1. Станка Цонкова – Уша, Кореспонденция с куратора Ален Сайаг, Център Жорц Помпиду, Париж, 1991
  StankaTsonkova – Usha, Correspondence with the curator Alain Sayag, Centre Georges Pompidou, Paris, 1991


  2. Станка Цонкова – Уша, работи на художничката в албума Pour la photographie, издателство Germs
  StankaTsonkova – Usha,
  works of the artists in the album Pour la photographie, album, Germs publisher


  3. Каталог: Другата страна на Европа, Jeude Paume, Париж 2000 г., архив Лъчезар Бояджиев
  Catalogue: The Other Side of Europe, Jeude Paume, Paris 2000, archive of Luchezar Boyadjiev


  4. Тубус от плакат, подписан от Christo, изпратен на Лъчезар Бояджиев от Жан-Клод в деня на първата им среща в Ню Йорк – 23 май 1981 г.

  A Christo-signed poster sent to Luchezar Boyadjiev by Jeanne-Claude on the day of their first meetingin NYC – May 23, 1981


  5. Оригиналните пирони с дължина 12 см, използвани в работата на Лъчезар Бояджиев
  The original bunch of 12 cm long nails used in the work of Luchezar Boyadjiev


  6. Документация от пърформанс на Албена Михайлова – Бенджи пред сградата на Дружество на Пловдивските художници, по време на откриването нагодишната младежка изложба на АМХ – ателие на младия художник в Пловдив.
  2 цветни и 7 ч/б дигитализирани снимки от пърформанса, 1989 г.
  Документ на МВР /Наказуемо деяние/ две страници,
  Панталони Rosa от представлението (Изключително създадени за представлението, панталони от парашутен плат и ръчно боядисани от художника)

  Documentation of performance by Albena Mihaylova – Bendji in front of the building of the Artists Union at the opening of the Annual Youth Exhibitionin Plovdiv, Bulgaria.
  2 color and 7 b/w digitalized photographs from the performance 1989, Document issued by the Ministry of the Interior / Punishable Act / two pages, Rosa trousers from the performance (Exclusively created for the performance, pants made of parachute fabric, and manually dyed by the artist)


  7. Цветан Кръстев, Автопортрет като зима, 1989, пърформанс
  Tsvetan Krastev, Self-Portrait as Winter, 1989, performance


  8. Венцеслав Костов, пощенски картички, каталог
  Водно огледало – Фестивал S.O.F.A, Ниборг, Дания, 1994
  Мираж – 5. Издание на фестивала Процес – пространство, Балчик 1995
  Народен театър – Фестивал Sofia Underground, 1997
  Улица #99 – 9. Издание на фестивала Процес-пространство, Балчик 1999
  Огледалния дворец – Фестивал Sofia Underground, НДК, 2002

  Ventseslav Kostov, postcards, catalogue
  Water Mirror – S.O.F.A. Festival, Nyborg, Denmark, 1994
  Mirage – 5 Process-Space Festival, Balchik, 1995
  National Theatre – Sofia Underground Festival, 1997
  Street #99 – 9. Process-space Festival Balchik, 1999
  Mirror Palace – Sofia Underground Festival, National Palace of culture, 2002


  9. Каталог на изложбата „Художник на работа в Америка”, 1979 г. СБХ, галерия „Шипка” 6, София, архив Лъчезар Бояджиев

  Catalogue of the exhibition “Artist at work in America”, 1979. Union of Bulgarian Artists, 6 Shipka St. Gallery, Sofia, archive of Luchezar Boyadjiev


  10. Кристо, Жан-Клод и Лъчезар Бояджиевв студиото на ул. Хауърд в Ню Йорк. Април 1993 г. Снимка: Ана Тодорчева Писмо от Кристо и Жан-Клод до Лъчезар Бояджиев, 1993, Архив Лъчезар Бояджиев

  Christo, Jeanne-Claude and Luchezar Boyadjiev in the studio on Howard St. in NewYork. April 1993. Photograph: AnaTodorcheva, Letter from Christo and Jeanne-Claude to Luchezar Boyadjiev, 1993, Archive of Luchezar Boyadjiev


  11. Фотография, отляво надясно: Майкъл Кимелман (бивш главен изкуствовед, сега водещ автор на New York Times; посещения в България през 1978 г. и 2010 г.); Лъчезар Бояджиев; Ана Тодорчева; Дейвид и Едит Кимелман. 8 януари 1981 г., Ню Йорк., архив Лъчезар Бояджиев

  From left-to-right: Michael Kimmelman (ex-chief artcritic, now lead writer for the New York Times; visits to Bulgariain 1978 and 2010); LB; Ana Todorcheva; David and Edythe Kimmelman. January 8th, 1981, New York, Archive of Luchezar Boyadjiev


  12. Кореспонденция на Мариела Гемишева с Харалд Симан
  Correspondence of Mariela Gemisheva with Harald Szeemann